Boxpackningar

ChemiStar-2002

Katalogblad

3:22

ChemiStar-2002

ChemiStar-2002 är en interlockedfläta med sidor i grafitimpregnerad PTFE- och hörn i kevlar, vilket ger en korsning mellan våra produkter ChemiStar-2003 och PaperStar-MX 5317 Kevlar.

Avsedd för

De flesta inom modern industri förekommande vätskor och gaser, som svaga syror och svaga alkalier, petroleumprodukter, lösningsmedel, lågtrycksånga, kall-, varm- och hetvatten m.m. Generell pumppackning, men även mycket lämpad för ventiler upp till 2 MPa (20 bar). För särskilt aggressiva syror och gaser, syra-salt eller syra-gaslösningar rekommenderar vi ChemiStar-2006 Hard eller Soft.

Material

Kardeler av grafitfylld, silikonsmord PTFE- som sammanflätats med PTFE-impregnerad kevlarfiber så att kevlardelen fungerar som armering i hörnen.

Temperatur

Från -200°C upp till max +260°C, beroende på apparatur och driftförhållanden.

Hastighet

Max 
20 m/sek

ph

1-13

Tryck

Max. trycket 5 MPa (50 bar) bestämmes av apparatur, dimensioner och driftförhållanden.

Montering

Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.
Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

Periferihastighet

Max. hastigheten 20 m /sek. bestämmes av apparatur och driftförhållanden.