Ventilpackningar

Ventilpackningar kolfiber

Ventilpackningar kolfiber

Fördelarna med kol eller grafit har länge varit uppenbara i samband med tätningar eller lagringar. I vissa fall (i synnerhet vid rostfria stål) har korrosionstendenserna varit besvärande. Nu kan man framställa fiber av ren grafit och av dessa tillverka packningar som CarboStar-2345. Se även katalogblad  3:19 beträffande packningar av kolfiber.

Avsedd för

CarboStar-2345 är resistent mot praktiskt taget alla media; syror, alkalier, ångor, gaser, oljor m.m. Får ej användas för heta oxiderande media som olem, rykande salpetersyra, bikromater och oxygen (syre). Speciellt avsedd för ventiler och liknande som t.ex. sotapparater, men går även bra på många pumpar.

Material

Extra fin och flexibel grafitfiber med mycket stor hållfasthet. Ingen armering med t. ex glasfiber är därför nödvändig. Impregnerad med en liten mängd PTFE-suspension för att göra packningen diffusionstät och ytterligare sänka friktionen.

Temperatur

Under normala förhållanden från -200°C upp till +650°C för ånga.Kan användas i inert atmosfär upp till ca 2000 - 2500°C.

ph

1-14

Tryck

Max. tryck ca 30 MPa (300 bar), beroende på apparatur.

Montering

Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.
Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

Dimensioner

Andra längder än nedan kan levereras mot förfrågan. 
Förpackningar (Vikt- och längduppgifter är ungefärliga)

Dim i tum 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 7/16” ½” 9/16” 5/8” 3/4”
Dim I mm 5 6 8 10 11 12,5 14 16 20
M perförp. 6 6 6 6 6 6 6 4 4
Periferihastighet

25 m /sek