Teknik

AESSEAL Sweden AB har satt samman ett häfte med all sin samlade tätningsteknik, den gör vi nu tillgänglig på internet genom denna sida.

Här kan du antingen titta på ett grundläggande häfte som sammanfattar kapitlen för boxpackningar, flänspackningar och mektätningar  eller titta på mer detaljerad information för varje underrubrik.