Reparation och Service

  • Renovering av alla tätnings fabrikat
  • På plats service
  • Förslag på förbättringar

AESSEAL är idag ett av Europas ledande tätningsföretag. Vår verkstad är av högsta klass med maskinutrustning för att klara alla renoveringar och ombyggnader av mekaniska tätningar.
Vi renoverar samtliga fabrikat. Detta kan vi göra tack vare vår långa erfarenhet av både tätningsteknik och kunskap om industrins krav och driftförhållanden.

Vi erbjuder bl. a. följande:

  • Rengöring, syratvätt och ultraljudstvätt
  • Blästring
  • Rundslipning, planslipning
  • Läpning, polering
  • Nytillverkning av foder, anpassningsdetaljer och skadade delar
  • Svarvning, fräsning
  • Tillverkning av tätningsytor i alla förekommande material

När tätningen anländer till oss plockar vi isär den noga för att iaktta vad som varit orsaken till haveriet. Det leder ofta till att vi kan gå in och föreslå t. ex. andra O-ringar eller ge andra förslag för att haveri inte skall inträffa igen.

Genom att renovera Era tätningar hos oss kommer Ni att spara ca 30-60% jämfört med att köpa nya tätningar. Självklart är alla tätningar som nya när de lämnar AESSEAL's reparationsverkstad. Till detta skall även tilläggas att vi lämnar garanti på alla reparationer, oavsett fabrikat.

13_03.pdf