CEDER Seal tätningar

  • Transportskruvar
  • Tätningar för stora axelkast

AESSEAL är sedan 2005 leverantör för Ceder Seal mekaniska tätningar i Sverige. Cedervall startade sin verksamhet 1886, den första egentillverkade tätningen lämnade fabriken 1898.
Man var från början bara inriktade på tätningar till båtar. Verksamheten utökades
till industritätningar i början av 1990 talet med ett dotterbolag under namnet Ceder seal AB.

Klicka på tätningarna nedan för att gå vidare.