AES Seal tätningar

  • Standard Patrontätningar
  • Maskinspecifika Patrontätningar
  • Radiellt delbara tätningar
  • Tvådelade high performance
  • Single Spring Tätningar

AES Seal startade sin verksamhet 1979. Den första egentillverkade tätningen lämnade
fabriken 1983. AES Seal var som världens första tätningstillverkare ISO9001 certifierade 1987. 
AES Seal leder och sätter ny industristandard vad gäller effektivitet, pålitlighet och service.

Klicka på tätningarna nedan för att gå vidare.