Material

Gummiduk

Gummiduk

Större packningar vulkas i segment. Som kompensatorer för gaser etc. vulkas rörstosar i förekommande storlekar. Av prisbladet på gummiduk framgår dimensioner och viktuppgifter på de olika kvaliteterna.

178 Daniels Ebonite Syntetiskt gummi av speciell blandning, i alla avseenden överlägset neopren (kloropren). Beständig som flänspackning mot syror (ej nitrerande), alkalier, klor, kloroxid, saltlösningar, lösningsmedel, oljor, lågtrycksånga, vatten, gasol m.m. Universell gummikvalitet som täcker de flesta övriga gummisorter. Max. temp. som flänspackning +250°C och ner till -60°C. I övrigt max. +150°C.
 Hårdhet ca 75° Shore. Spec. vikt ca. 1,8. Se i övrigt katalogblad 4:06.
30 V - svart gummiduk Naturgummi eller halvsyntetiskt gummi med och utan vävinlägg avsett för packningar m.m. där inga speciella krav ställs. Materialet tål torr värme upp till +50°C och fuktig värme upp till +80°C. Hårdhet ca. 70° Shore. Spec. vikt ca. 1,5.
43 Kloroprengummi
   (Neopren):
motsvarande SIS 162640-401.
 Syntetiskt gummi med god beständighet mot väder och vind, ozon, relativt oljebeständig. Beständig mot de flesta ej oxiderande syror. För fuktig värme max. +80°C. Hårdhet ca. 40° Shore. Spec. vikt ca. 1,25.
73 Kloroprengummi
   (Neopren)
Lika 43 Kloropren, men för fuktig värme max. +100°C. Hårdhet ca. 65° Shore.
 Spec. vikt ca. 1,4. 
72 Nitrilgummiduk Syntetiskt gummi speciellt för oljor och bensin, även för alla icke oxiderande syror. Max. +100°C i fuktig värme. Hårdhet ca. 70° Shore. Spec. vikt ca. 1,4.
64 EPDM Gummiduk Etenpropengummi med god hydrolys-, ozon- och väderbeständighet och god böjlighet ned till -50°C. För fuktig värme max. +100°C. Hårdhet ca. 60-70° Shore. Spec. vikt ca. 1,2.
65 Silikongummiduk Speciellt lämpad för låga och höga temperaturer, från -100°C upp till +250°C men angripes av syror, alkalier och ånga. Begränsad oljebeständighet.
 Hårdhet ca. 60° Shore. Spec. vikt ca. 1,2.
67 Butylgummiduk Avsedd främst för gaser på grund av högt diffusionsmotstånd. Hög kemikaliebeständighet med undantag av fri klor i sura lösningar. Max. +100°C i fuktig värme. Hårdhet ca. 60° Shore. Spec. vikt ca. 1,2.
78 Vitongummiduk Fluorgummi med utmärkt olje-, syra- och kemikaliebeständighet samt hög värmebeständighet, ca +250°C. Mindre lämpligt för estrar, ketoner samt vattenånga och alkali vid höga temperaturer men i övrigt har Viton nästan rena PTFEns kemiska hållfasthet men med elastiska egenskaper. Hårdhet ca. 70° Shore.
 Spec. vikt ca. 1,9.
7100 Paragummiduk Rent mjukt naturgummi med stor elasticitet. Särskilt avsett där mjuka flänspackningar erfordras. Håller för icke oxiderande syror, luft, vatten m.m.
 Max. temp. +70°C i fuktig värme. Hårdhet ca. 40° Shore. Spec. vikt ca. 1,0.