Material

AESSEAL för ett sortiment av olika material som används inom industrin.

Titel Kort beskrivelse
PTFE

PTFEens fysikaliska egenskaper är ypperliga och undergår inte några väsentliga förändringar även om temperaturen varierar inom vida gränser.

Gummiduk

Nedannämnda är de mest vanliga i vårt försäljningsprogram. Av samtliga kvaliteter stansar vi packningar efter beställning, eller levererar vi dukarna i hela rullar alternativt delar därav.