Luckpackningar

GrafiStar-3000 Flatband

Katalogblad

4:28

GrafiStar-3000 Flatband
Avsedd för

De flesta media, med undantag för salpetersyra och koncentrerad svavelsyra, heta permanganater och kromlösningar.

Material

Expanderad grafit som flätats och kalandrerats till rektangulärt tvärsnitt, med självhäftning för direktapplicering på flänsar / luckor.

Temperatur

pH 0-14.
Upp till max. +500°C i oxiderande atmosfär och upp till max. +2000°C i inert atmosfär.

Tryck

Upp till max. 4,5 MPa (45 bar).

OBS! 
"Gamla manluckor" kan vara av pressad typ med ytor i dålig kondition, -ej maskinbearbetade, svårt rostangripna eller skeva. För denna typ av luckor bör extremvärdena för temperatur och tryck ej användas.

Montering
  1. Gör rent flänsen från löst damm och rost, olja etc.
  2. Kapa Flatband 3000 med 90° kapning, drag av ca 10cm vaxpapper.
  3. Drag av vaxpappret från AES-2346 GrafiStar adhesive grafittejp och lägg den under Flatband 3000 med självhäftningen uppåt så att änden täcks med ca. halva bredden.
  4. Lägg änden på Flatband 3000 nära ett bulthål. Drag av vaxpappret vartefter Flatband 3000 trycks fast mot flänsen / luckan och "gå runt" flänsen / luckan innanför bultarna.
  5. Låt Flatband 3000 bli ca 5-15mm "för lång" (något beroende på flänsens storlek) och kapa med 90° kapning.
  6. Lägg ihop ändarna dikt emot varandra och tryck fast dem mot flänsen / luckan, tryck ned "bulan" som blir p. g. a. överlängden.
  7. Vik AES-2346 GrafiStar över skarvstället, inifrån och utåt - över, så att skarvstället överlappas.
  8. Efterdragning rekommenderas vartefter systemet går upp i temperatur och tryck.
4-28-1

 

Beträffande Teknisk Data:

Angivna data på tex  tryck och temperatur kan normalt sett inte kombineras.
Endast förbrukaren/kunden kan till fullo bedöma omständigheterna kring tätningsfallen.
I tveksamma fall kontakta vår tekniska avdelning eller våra serviceingenjörer för tips om inbyggnadsförslag och lämplig packning/tätning.

Dimensioner

3x12,5mm, 3x15mm, 3x20mm, 3x25mm, 3x30mm, 6x15mm, 6x20mm, 6x25mm samt 6x30mm med spollängd 10m.

(Självhäftande grafittejp 2346 GrafiStar bifogas Flatband)