Luckpackningar

Gore-Tex GRR (Style R)

Gore-Tex GRR (Style R)

Gore-Tex GRR (Style R) är ett packningsmaterial av ren expanderad PTFE tillverkat enligt Gores unika process. Det innehåller miljontals fibrer som tack vare orientering i alla olika riktningar praktiskt taget eliminerar krypning och kallflytning. Det minskar också risken för blow-out.

Gore-Tex GRR (Style R) är en vidareutvecklad produkt från Gores välkända Gore-Tex GR. Den har, jämfört med Gore-Tex GR, 6-faldigt större böjmotstånd vilket gör att större packningar är enklare att hantera.

Gore-Tex Style R är idealisk att använda på oregelbundna eller svårt skadade flänsytor. När denna packning är installerad behöver den sällan efterdras och den ger en lång och problemfri drift.

Material

100% ren obehandlad PTFE i fullt expanderad form med hög draghållfasthet i alla riktningar. Materialet är asbestfritt.

Gore-Tex GRR (Style R) åldras ej och har obegränsad lagringstid. 

Temperatur

Från -240°C upp till +270°C, vid korta perioder upp till +315°C (33K till 543K, till 588K vid kortare perioder).

Ofarlig att använda vid långvariga installationer vid temperaturer upp till +260°C enligt VDI/VDE riktlinje 2480; uppfyller FDA 21 CFR 1771.1550 (PTFE) krav för livsmedel.

Tryck

Från vakuum till 21 MPa (210 bar) (3000psi), beroende av applikation.

Maximalt yttryck 150 MPa (1500 bar).

Typiska applikationer

Rörflänsar, flänsar med stor diameter, svårtillgängliga rörgator, flänsar med preciserad geometri, krav på komplexa former, utmärkta där täckning av hela flänsytan krävs, ark för underhållsberedskap - packningen är lätt att skära, klippa eller stansa på plats samt för flänsar av speciella material såsom glas, grafit och emaljerat stål.

Resistent mot alla kemikalier inom pH-området 0-14, utom smälta alkalimetaller och elementärt fluor vid höga temperaturer och tryck.

Packningsfaktorer

Specificerade enligt DIN 28090.