Luckpackningar

Gore-Tex DE

Gore-Tex DE

Gore-Tex DE är tillverkad av ren, fullt expanderad PTFE enligt Gore-metoden. Packningen levereras på spole och är försedd med en limsträng för att underlätta installation.

Gore-Tex DE har en konstant densitet genom hela sitt tvärsnitt i kombination med hög höjd. Vid rätt storleksval kan man uppnå mycket god tätningsförmåga i många applikationer, även vid stora ojämnheter i flänsytan.

DE 10 till DE 40 är främst avsedda för mycket smala och / eller ojämna flänsytor med låga tryck och bulttryck (t. ex. luft och luftkonditioneringsanläggningar).
DE 04 till DE 06 är utvecklade för applikationer med krav på tunna resttjocklekar (t. ex. pumphus).

Material

100% ren obehandlad PTFE i fullt expanderad form. 

Temperatur

Från -240°C upp till max. +315°C.

Även efter långvarigt bruk i temperaturer upp till +260°C är materialet fysiologiskt helt ofarligt (enligt BG No 21) och uppfyller FDA-krav.

Tryck

Upp till 15 MPa (150 bar) beroende på operationella parametrar och installationsförhållanden.

Användningsområden

Flänstyper:

  • Plana flänsar
  • Fjäder och not (där fjäder > notdjup
  • Flänsar med krage

Applikationer:
Blandare, kolonner, pumpar, industriugnar, tankanläggningar, maskinhus, maskinhus, glas- och grafitutrustningar, täckta behållare, synglas, luft och luftkonditioneringsanläggningar.

Tätningsytor / Flänsmaterial:
Aluminium, glas, grafit, glasfiber, keramik, stål och gummi.

Gore-Tex DE är resistent mot alla media från pH 0-14 utom smälta eller lösta alkalimetaller och elementärt fluor vid höga temperaturer och tryck.

Gore-Tex DE packning som installeras i rekommenderade förhållanden åldras inte och har obegränsad lagringstid.

Tätningsvärden

För tryck upp till 40 bar.

KO x KD = 22,0 x bd
K1 = 1,6 x bD