Luckpackningar

440 TG glasfiber

Katalogblad

4:24

440 TG  glasfiber

440TG är en grafiterad glasfiberfläta med kvadratiskt tvärsnitt avsedd för luckor och stora flänsar.

Avsedd för

De flesta ej oxiderande media, pH 0-9. 440TG är främst avsedd för rökgaser, varm- och hetluft, ugns- och avgaser mm. 440TG monteras i spår på flänsar, luckor eller dörrar eller på plana flänsytor.

Material

Fyrkantflätad specialglasfiber som ytimpregnerats med torr grafit utan smörjmedel.

Temperatur

Från -100°C upp till max. +450°C

Tryck

<100°C upp till 3,5MPa (35 bar)
<450°C upp till 0,05MPa (0,5 bar)

Dimensioner
Dimension i tum 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 3/8" 1 1*2"
Dimension i mm 5 6 8 10 11 12,5 14 16 20 22 25 29 32 35 38
M oer ask (ca) 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Beträffande Teknisk Data:
Angivna data på tex  tryck och temperatur kan normalt sett inte kombineras.
Endast förbrukaren/kunden kan till fullo bedöma omständigheterna kring tätningsfallen.
I tveksamma fall kontakta vår tekniska avdelning eller våra serviceingenjörer för tips om inbyggnadsförslag och lämplig packning/tätning