Flänspackningar

AESSEAL har ett mycket långt förflutet som packnings leverantör och räknas som en
av de främsta leverantörerna i Sverige. Alla packningar tillverkas efter våra recept som noga
specificerats efter vårt tekniska kunnande och industrins höga krav.
Nedan följer vårt standard sortiment, vi tar givetvis fram special packningar vid önskemål.

Här hittar du våra standarder.

Klicka på packning nedan för att se katalogblad.

Titel Avsedd för Temperatur Tryck Katalogblad
FiberService-25

Maskiner, motorer, enklare processapplikationer

100°C Max 230°C

Max 65 bar

4:29

FiberService-30

Kall & varmvatten, olja, bränsle, gas, pappersmassa etc.

200°C 

50 Bar

4:21

FiberService-50

Lågtrycksånga, kall- och varmvatten, gasol, svaga syror och alkalier, olja, bensin, alkohol, toluen m.m.

Från -60°C upp till max. +200°C (kortare tid upp till +300°C)

Max. 8 MPa (80 bar)

4:23

FiberService-70

Generell fiberpackning för krävande applikationer. FiberService-70 är lämplig för lågtrycksånga, vatten, svaga syror och alkalier, olja, bensin, lösningsmedel, jetbränsle, alkohol m.m.

Från -100°C upp till max. +370°C (max. +400°C för tjocklek 0,75 och tunnare)

Från vakuum upp till max. 7 MPa (70 bar) beroende på applikation

4:20

AES-52 Korkgummi

Växellådor, bil- och båtmotorer, transformatorer, elskåp, kontaktorer m.m. Lämplig för olja, bensin, fotogen, lösningsmedel, vatten m.m.

Från -60°C upp till +100°C

Ca. 1 MPa (10 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden

4:01

AES-711 PaperStar

Olja, bensin, fotogen, vanolen och övriga petrolemderivat, varm- och kallvatten, lösningsmedel m.m.

Från -60°C upp till max. +120°C

Upp till 3 MPa (30 bar)

4:09

ChemTec vit/blå

De flesta organiska och oorganiska syror, alkalier, klor, klordioxid, SO2, lösningsmedel, petroleumprodukter, varm- och hetvatten, lutar etc.

Från -210 till +260C

80 Bar

4:08

UneeStar-400

Kemiskt aggressiva media, exempelvis starka syror och baser. UneeStar-400 är beständigt mot alla media med undantag för rent fluor vid förhöjd temperatur samt smälta alkalimetaller.

Från -200°C upp till max. +260°C

Max. 2-3 MPa (20-30 bar)

4:07

Gore Tex GRR (Style R)

Från -240°C upp till +270°C, vid korta perioder upp till +315°C (33K till 543K, till 588K vid kortare perioder).

Ofarlig att använda vid långvariga installationer vid temperaturer upp till +260°C enligt VDI/VDE riktlinje 2480; uppfyller FDA 21 CFR 1771.1550 (PTFE) krav för livsmedel.

Från vakuum till 21 MPa (210 bar) (3000psi), beroende av applikation.
Maximalt yttryck 150 MPa (1500 bar)

4:221

Gore Tex (BG) serie 300/600

Från -240°C upp till +270°C, vid korta perioder upp till +315°C.
Ofarlig att använda vid långvariga installationer vid temperaturer upp till +260°C enligt VDI/VDE riktlinje 2480; uppfyller FDA 21 CFR 1771.1550 (PTFE) och 21CFR 175.105 (adhesive) krav för livsmedel.

Maximalt yttryck 150 MPa (1500 bar)

4:223

Gore Tex DE

Från -240°C upp till max. +315°C
Även efter långvarigt bruk i temperaturer upp till +260°C är materialet fysiologiskt helt ofarligt (enligt BG No 21) och uppfyller FDA-krav. 

Upp till 15 MPa (150 bar) beroende på operationella parametrar och installationsförhållanden.

4:222

Gore Tex DF

Passar till de flesta typer av flänsar, vanligt använd i manluckor, speciellt lämpad för livsmedel som vid långvariga installationer och vid temperaturer upp till 260°C enligt VDI/VDE riktlinje 2480; uppfyller FDA 21 CFR 1771.1550 (PTFE) krav för livsmedel.

-240°C till +270°C (+315°C under kortare perioder)

25 MPa (250 bar)

4:224

AES-Tex

AES-Tex är lämplig som universaltätning för alla normalt förekommande media med undantag för smälta alkalimetaller samt fluor vid förhöjd temperatur.

Från -240°C upp till max. +270°C (momentant upp till +315°C)

Max. 7 MPa (70 bar). I vissa applikationer kan betydligt högre tryck tillåtas, kontakta oss gärna för rådgivning.

4:19

GrafiStar-2349 NR

2349 NR är beständig mot de flesta media, exempelvis oljor, lösningsmedel, syrgas, flytande syre, alkalier samt syror med undantag för starkt oxiderande media som salpetersyra, koncentrerad svavelsyra och heta permanganater/kromater.

Från -200°C upp till max. +500°C i oxiderande atmosfär. I inert eller reducerande miljö upp till +1000°C.

Från vakuum upp till 70 MPa (700 bar), beroende på applikation

4:16

GrafiStar-2360 SST Sträckplåtsark

GrafiStar-2360 SST är beständig mot de flesta media, exempelvis ånga, hetvatten, alkalier, oljor, lösningsmedel, syrgas, flytande syre samt syror med undantag för starkt oxiderande media som salpetersyra, koncentrerad svavelsyra och heta permanganater / kromater. 

Från -200°C upp till max. +500°C i oxiderande atmosfär. I inert eller reducerande atmosfär upp till +1000°C

Från vakuum upp till 7 MPa (70 bar) i standardflänsar. Upp till 70 MPa (700 bar) i specialflänsar

4:25

GrafiStar PR

Hög- och lågtrycksånga, hetvatten, lutar, olja m.m.

Från -196° till +450° max +850° i red. atmosfär

Upp til 100 bar

4:18

GrafiStar-2346

GrafiStar-2346 är mot de flesta medium och gaser såsom syror, alkalier, oljor, ånga, lösningsmedel, petrokemiska produkter, syrgas, flytande syre mm. med undantag för rykande salpetersyra, koncentrerad svavelsyra, kromlösningar och het permanganat.

Från -200°C upp till +500°C i oxiderande atmosfär. Upp till 2500°C- 3000°C i inert atmosfär

Från vakuum upp till 7 MPa (70 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden

4:26

SpiralStar-2438-40

Överhettad och mättad ånga, matarvatten, hetvatten, syrgas, gasol, naturgas, alkalier, heta oljor, hydrauloljor med höga tryck, petrokemiska produkter, etylenoxid m.m.

Från -200°C upp till +500°C. I specialutförande upp till +1000°C

Från vakuum upp till 25 MPa (250 bar). I specialutförande upp till 70MPa (700 bar)

4:71

SpiralStar LS

Applikationer med höga krav på säkerhet, exempelvis ånga, petrokemi, kemikalier, gas, heta oljor m.m.

Från -200°C upp till max. +500°C med fyllning av expanderad grafit. I specialutförande upp till +1000°C

Från vakuum upp till 25 MPa (250 bar). I specialutförande upp till 70 MPa (700 bar)

4:69

MicaStar1000/450

Rökgaser, avgaser, svavelsyra vid förhöjd temperatur

1000°C

max 40bar

4:30

178 Daniels Ebonite

Alkalier, klor, kloroxid, grönlut, ej nitrerande syror, saltlösningar, lösningsmedel, oljor, lågtrycksånga, vatten m.m. 178 ED 400 Specialgummi är mycket lämpad som manluckspackning för max. +200°C och 1,6 MPa (16 bar).
Stora packningar kan vulkas, exempelvis till tankar m.m. Materialet lämpar sig även till rörstosar

Från -60°C upp till max. +250°C beroende på applikation. Normalt rekommenderas max. +200°C

Från vakuum upp till 4 MPa (40 bar) beroende på applikation

4:06

GrafiStar 3000 Flat

De flesta media, med undantag för salpetersyra och koncentrerad svavelsyra, heta permanganater och kromlösningar

Upp till max. +500°C i oxiderande atmosfär och upp till max. +2000°C i inert atmosfär

Upp till max. 4,5 MPa (45 bar)
OBS! "Gamla manluckor" kan vara av pressad typ med ytor i dålig kondition, -ej maskinbearbetade, svårt rostangripna eller skeva. För denna typ av luckor bör extremvärdena för temperatur och tryck ej användas.

4:28

Metallpackningar

4:77