Boxpackningar

GrafiStar 2347

Katalogblad

3:11

GrafiStar 2347

Grafit har unikt goda kemiska, termiska och elektriska egenskaper. Grafit är ett helt giftfritt material. Dess unika egenskaper kommer till sin rätt vid framställningen av packningsmaterialetGrafiStar, expanderad grafit. 2347 används som flänspackningsmaterial (kat.blad  4:16) som gängtejp (kat.blad  9:11) och som boxpackningsmaterial. Av GrafiStar-2347 rillade band pressasförkomprimerade ringar hela eller delade på en sida avsedda för packboxar. Eller så monteras bandet enl. nedanstående monteringsanvisning. Boxpackning GrafiStar-3000 kan även med fördel användas som ventilpackning (kat.blad  3:28).

Avsedd för

GrafiStar-2347 är resistent i ventil- och pumppackboxar mot de flesta medium och gaser såsom syror, allkalier, oljor, ånga, lösningsmedel, petrokemiska produkter, syregas, flytande syre mm. med undantag för rykande salpetersyra, koncentrerad svavelsyra, kromlösningar och het permanganat.

Material

Ren sammanpressad korrosionsresistent grafit. Kloridhalt under 50 ppm, normalt 8-10 ppm.

Temperatur

Från -200°C upp till +500°C i oxiderande atmosfär. Upp till 2500°C - 3000°C i inert atmosfär.

Hastighet

Max 
25 m/sek

ph

0-14

Tryck

Från vakuum upp till 70 MPa (700 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

Montering

Rulla bandet runt axeln eller spindeln till nästan samma diameter som packboxen. Skjut in rullen i packboxen. Spruta in olja mellan varje rulle eller ring. Komprimera helst var rulle för sig med hjälp av lämpliga hylsor eller gamla boxpackningar. Ansett glandret så hårt att bandbredden blir komprimerad ca 50%. 
Vid pumpar: slacka glandermuttrarna "fingertight". Om boxen går varm, kyl med en vattenslang i några minuter. Justera tills boxen är nätt och jämt tät inget droppläckage men fuktning. Obs. att boxen aldrig får gå helt torr.
Vid ventiler: Efteransätt glandret då ventilen tagits i drift.
Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

Dimensioner

Tjocklek 0,4 mm, bredd 10-12,5-15-20-25-30-40 mm i längder om 15 meter. Vid approximativ beräkning av bandlängden i meter per box eller pressad ring använd formeln:

L=(AxC(D2-d2))/(Bx1000)

L=Bandlängd i meter.
A=1,8 till 3 beroende på ansättningsgraden.
B=Bandbredden i mm. (B större än eller likamed 2xH).
C=Boxdjupet för komprimerad packning i mm (eller H av ring).
D=Boxdiameter i mm.
d=Axeldiameter i mm.
H=Höjd av en ring.

Periferihastighet

Upp till 25 m /sek.