Boxpackningar

ChemiStar-2003

Katalogblad

3:20

ChemiStar-2003

I ChemiStar-2003 har PTFE-fibern fyllts med grafit (GFO-fiber) för att förbättra värmeledningsförmåga och driftegenskaper. Vidare är ett högtemperaturbeständigt smörjmedel tillsatt för erhållande av större tätningsförmåga med lägre glandertryck, vilket ökar driftstiden.

Avsedd för

Mycket aggressiva media, koncentrerade syror (utom varm HNO3), syra-saltlösningar, alkalier, gaser (ej syrgas), oljor, petrokemiska produkter, varm- och kallvatten, massa i tjockmassapumpar, omrörare etc. ChemiStar-2003 äräven lämplig som ventilpackning.

Material

Interlockedflätad, kardelerna av grafitfylld PTFE- (GFO-fiber) är impregnerade med högtemperaturbeständigt smörjmedel.

Temperatur

Från -200°C upp till +275°C (med kylning vid höga varvtal).

Hastighet

Max 
25 m/sek

ph

0-14

Tryck

Upp till 6 MPa (60 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

Montering

Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.
Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

Dimensioner
Andra längder än nedan kan levereras mot förfrågan. 
Förpackningar (Vikt- och längduppgifter är ungefärliga)
 
Dim i tum 1/8” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 7/16” ½” 9/16” 5/8” 3/4” 7/8” 1”
Dim I mm 3 5 6 8 10 11 12,5 14 16 20 22 25
M perförp. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6
Periferihastighet

Upp till 25 m /sek.