Boxpackningar

ChemiStar-2001

Katalogblad

3:21

ChemiStar-2001

ChemiStar-2001 är en interlockedfläta med sidor i grafitimpregnerad PTFE (GFO-fiber) och hörn i ren PTFE, vilket fungerar som förstärkning. Detta ger en korsning mellan våra produkter ChemiStar-2003 och ChemiStar-2006 Hard.

Avsedd för

De flesta förekommande vätskor och gaser inom industrin; syror och alkalier, petroleumprodukter, lösningsmedel, lågtrycksånga, kall-, varm- och hetvatten m.m. Generell pumppackning, men även mycket lämpad för ventiler upp till 2 MPa (20 bar). För särskilt aggressiva syror och gaser, syra-salt eller syra-gaslösningar samt ozon och syre rekommenderar vi ChemiStar-2006 Hard och ChemiStar-2007.

Material

Kardeler av grafitfylld, silikonsmord PTFE som sammanflätats med vitt PTFE-fibergarn i hörnen så att de vita PTFE-kardelerna fungerar som armering.

Temperatur

Från -200°C upp till +260°C, beroende på apparatur och driftförhållanden.

Hastighet

Max 
20 m/sek

ph

0-14

Tryck

Max. trycket är 6 MPa (60 bar).

Montering

Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.
Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

Dimensioner

Andra längder än nedan kan levereras mot förfrågan. 
Förpackningar (Vikt- och längduppgifter är ungefärliga)

Dim i tum 1/4” 5/16” 3/8” 7/16” ½” 9/16” 5/8” 3/4” 7/8” 1”
Dim I mm 6 8 10 11 12,5 14 16 20 22 25
M perförp. 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6
Periferihastighet

Max. hastigheten 20 m /sek. bestämmes av apparatur och driftförhållanden.