Boxpackningar

CarboStar-375

Katalogblad

3:18

CarboStar-375
Avsedd för

De flesta media som syror, alkalier, ångor, gaser, oljor m.m. Får ej användas för heta oxiderande media som oleum, rykande salpetersyra, bikromater, ej heller för syror under pH 1. Kan användas för ventiler och pumpar.

Material

Syntetisk kolfiber som före flätningen impregnerats med grafit och därefter ytimpregnerats med grafit.

Temperatur

Under normala förhållanden från -40°C till +650°C vid ångventiler.

ph

1-14

Tryck

Upp till 6 MPa (60 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

Montering

Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.

BAM godkänd för användning i flytande och gasformigt syre (oxygen).

Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

Dimensioner

Andra längder än nedan kan levereras mot förfrågan.

Förpackningar (Vikt- och längduppgifter är ungefärliga)

Dim i tum 1/8” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 7/16” 1/2” 9/16” 5/8” 3/4” 7/8” 1"
Dim I mm 3 5 6 8 10 11 12,5 14 16 20 22 25
M per förp. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Densitet

1,10

Periferihastighet

20 m /sek.