Boxpackningar

SEAL Sweden AB har medarbetare som har ett långt förflutet som boxpacknings leverantörer och räknas som en av de främsta leverantörerna i Sverige. Alla packningar tillverkas efter våra recept som noga specificerats efter vårt tekniska kunnande och industrins höga krav.

Nedan följer vårt standard sortiment. Vi tar givetvis fram special packningar vid önskemål.

Titel Material Temperatur Ph Tryck Katalogblad
RamiStar-330

PTFE-impregnerad ramiefiber som efter flätningen återimpregnerats med PTFE- och smörjmedel. Denna växtfiber har stor förmåga att ta upp och behålla impregnering för erhållande av en mycket låg friktionskoefficient.

Max
< +120

Mellan
3-11

Max
50 bar

3:25

ChemiStar-2016

Interlockedflätad kolfiber som impregnerats med en grafit- / PTFE-blandning och högtemperaturbeständigt smörjmedel.

 -50°C upp till +260°C

Mellan
3-12

Upp till 5 MPa (50 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:26

PaperStar-MX 5317 Kevlar

Interlockedflätad långfibrig aramid (Yellow fibre) som impregnerats med PTFE-dispersion och ytterligare fyllts med kemiskt och högtemperaturbeständigt smörjmedel för att förbättra funktionen vid pumppackboxar.

-220°C till +200°C. I vissa fall upp till +300°C, beroende på apparatur. (Vid vissa ventiler t. ex. 300 bar).

3-12

Upp till 5 MPa (50 bar), beroende på driftförhållanden. 

3:17

ChemiStar-2001

Kardeler av grafitfylld, silikonsmord PTFE som sammanflätats med vitt PTFE-fibergarn i hörnen så att de vita PTFE-kardelerna fungerar som armering.

Från -200°C upp till +260°C, beroende på apparatur och driftförhållanden.

0-14

Max. trycket är 6 MPa (60 bar).

3:21

ChemiStar-2002

Kardeler av grafitfylld, silikonsmord PTFE- som sammanflätats med PTFE-impregnerad kevlarfiber så att kevlardelen fungerar som armering i hörnen.

Från -200°C upp till max +260°C, beroende på apparatur och driftförhållanden.

1-13

Max. trycket 5 MPa (50 bar) bestämmes av apparatur, dimensioner och driftförhållanden.

3:22

ChemiStar-2003

Interlockedflätad, kardelerna av grafitfylld PTFE- (GFO-fiber) är impregnerade med högtemperaturbeständigt smörjmedel.

Från -200°C upp till +275°C (med kylning vid höga varvtal).

0-14

Upp till 6 MPa (60 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:20

ChemiStar-2004

Interlockedflätad, kardelerna av grafitfylld PTFE- är impregnerade med högtemperaturbeständigt smörjmedel. Vissa av kärnkardelerna är gjorda i hårdare PTFE-.

Från -200°C upp till +275°C (med kylning vid höga varvtal).

0-14

Upp till 6 MPa (60 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:24

ChemiStar-2006 Hard

Ytterst fina och starka förkrympta PTFE-fibrer som tvinnats till garn och flätats enligt interlockedmetoden. Består av 100% ren PTFE-, lätt impregnerad med inert smörjmedel.

Från -200°C upp till max. +275°C

0-14

Max. trycket är 40 MPa (400 bar)

3:042

ChemiStar-2006 Soft

Ytterst fina och starka förkrympta PTFE-fibrer som tvinnats till garn och flätats enligt interlockedmetoden. Består av 65% ren PTFE- och 35% PTFE-dispersion, lätt impregnerad med inert smörjmedel.

Från -200°C upp till max. +275°C

0-14

Max. trycket är 6 MPa (60 bar)

3:041

ChemiStar-2007

Interlockedflätad ren PTFE-fiber till 50% i hörnen och special GFO-fiber till 50% på flatsidorna. Materialet har BAM-godkänts för max. +200°C och 40 bar för gasformig oxygen. För flytande oxygen kan trycket sättas mycket högre.

Från -200°C upp till +275°C för ventiler, och max. +100°C för roterande axlar utan kylning.

0-14

Upp till max. 5 MPa (50 bar) för roterande axlar och max. 3 MPa (30 bar) för ventiler vid +20°C.

3:27

GrafiStar-3000

Ren sammanpressad expanderad grafit som flätats och kalandrerats till fyrkantform.

Från -200°C upp till +500°C i oxiderande atmosfär. I inert atmosfär upp till max. +2500°C.

0-14

Upp till 40 MPa (400 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:28

Grafistar-3006

PTFE-förstärkt expanderad grafitfläta.

Från -200°C upp till +280°C.

0-14

Max. trycket är 60(300) bar.

3:29

CarboStar-350

Syntetisk kolfiber som före flätningen impregnerats med PTFE- och därefter ytimpregnerats.

Under normala förhållanden från -200°C till +600°C vid ångventiler.

1-14

Upp till 6 MPa (60 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:19

CarboStar-2345

Extra fin och flexibel grafitfiber med mycket stor hållfasthet. Ingen armering med t. ex glasfiber är därför nödvändig. Impregnerad med en liten mängd PTFE-suspension för att göra packningen diffusionstät och ytterligare sänka friktionen.

Under normala förhållanden från -200°C upp till +650°C för ånga.Kan användas i inert atmosfär upp till ca 2000 - 2500°C.

0-14

Max. tryck ca 30 MPa (300 bar), beroende på apparatur.

3:10

GrafiStar 2347

Ren sammanpressad korrosionsresistent grafit. Kloridhalt under 50 ppm, normalt 8-10 ppm.

Från -200°C upp till +500°C i oxiderande atmosfär. Upp till 2500°C - 3000°C i inert atmosfär.

0-14

Från vakuum upp till 70 MPa (700 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:11

PTFE-Star-2343

I PTFE-Star-2343 består basmaterialet av ren sprutad PTFE-fiber. Smörjande och värmeledande tillsatsmaterial sänker friktionen och ökar värmeavledningen.
PTFE-Star-2343 är inte flätad, utan tillverkad i homogen kvadratisk form. För enklare montering är packningen tillverkad i spiralform, se bild.

Från -200°C upp till +250°C

0-14

Max. trycket bestäms av apparatur, dimensioner och driftförhållanden, men bör som regel ej överstiga 1 MPa (10 bar, 10Kp/cm²).

3:09

ChemiStar-1404 white

Syntetisk akrylfiber. Impregnerad med PTFE och inert silikonfritt smörjmedel.

Från -100°C upp till max +250°C

2-12

Upp till 5MPa
(50 bar)

3:32

ChemiStar-1402 mine

Grafitfylld, smord PTFE- med tvinnad polyamidfiber i hörnen.

Från -50°C upp till +280°C.

0-12

Upp till 5 MPa (50 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:33

CarboStar-375

Syntetisk kolfiber som före flätningen impregnerats med grafit och därefter ytimpregnerats med grafit.

Under normala förhållanden från -40°C till +650°C vid ångventiler.

1-14

Upp till 6 MPa (60 bar), beroende på apparatur och driftförhållanden.

3:18