Aesseal
Aesseal
Aesseal
Aesseal
AESSEAL...
tätningar och
packningar
för industrin.

AESSEAL tillhör världens största företag inom utveckling och tillverkning av tätningar och packningar för industrin. Företaget finns representerat i alla världsdelar och har ca 50 egna bolag samt 150 distributörer i världen. Vi har egen representation i
Sverige under namnet AESSEAL Nordic AB. I Norge heter vi AESSEAL Nordic AS.

Förutom att vi lägger stor vikt vid kvalitet, är service av högsta prioritet för oss alla inom AESSEAL. Vi vet att industrin behöver god service för att kunna fungera.